Współpracują z nami

Kiedy pracodawca może dofinansować wakacje pracownika

Chcesz wyjechać na wakacje, ale brakuje Ci pieniędzy na realizację tych planów? Być może pracodawca dofinansuje Twój wyjazd! Jakie warunki trzeba spełnić w tym celu?

Dopłaty do wakacyjnych wyjazdów dotyczą zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych. Finansuje się je z funduszu socjalnego. Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie co najmniej 20 pracowników zatrudnionych na etat ma obowiązek prowadzenia takiego funduszu.

miasto turystyczne

Konkretny zakres świadczeń, które mogą być finansowane z tego funduszu różni się w zależności od ustaleń regulaminu obowiązującego w danej firmie.

Podstawowym kryterium, na podstawie którego pracodawca powinien rozporządzać środkami pochodzącymi z funduszu jest dochód poszczególnych pracowników. Nie można kierować się natomiast przy tym stażem pracy, czy też efektywnością poszczególnych pracowników.

Dopłaty do wakacji przyznaje się na wniosek pracownika. Wniosek można złożyć raz w roku. Powinien on dotyczyć urlopu, który trwa 14 dni kalendarzowych. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się dochody pracownika, ale także innych osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uzyskane dofinansowanie może dotyczyć nie tylko samego pracownika, ale i jego dzieci, pod warunkiem, że nie ukończyły one jeszcze 18 roku życia.

Wszystkie prawa zastrzeżone