Polonia w Szwajcarii - Fale emigracji

Emigracja obejmuje wyjazd z ojczyzny i osiedlenie się na stałe lub na jakiś czas w innym kraju. Przyczyniają się do tego czynniki materialne, religijne czy polityczne. Jak doszło do emigracji Polaków do Szwajcarii?

Czytaj dalej

Zaufaliśmy im: sprzęt transportowy drogowy Usługi detektywistyczne Warszawa

Praca w Szwajcarii

Odkąd w maju 2011 r. dla obywateli Polski, Czech, Słowenii, Słowacji, Węgier, Estonii, Litwy oraz Łotwy otworzyły się drzwi swobodnego przepływu osób na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii, nasi rodacy nie są już ograniczani na tamtejszych rynkach pracy. Nowa fala emigracji polskiej ruszyła.

Czytaj dalej

Prawo pobytu w Szwajcarii

Szwajcaria to kraj dobrobytu, pięknych alpejskich łąk, pysznej czekolady i najlepszych zegarków na świecie. Co roku emigruje do niej ok. 3 tys. osób. Od 1-go maja 2011 r. uproszczono formalności związane z pobytem i podejmowaniem pracy przez obywateli nowych krajów UE (tzw. UE-8) w Szwajcarii.

Czytaj dalej

Edukacja w Szwajcarii

System edukacji w Szwajcarii to jeden z pierwszych systemów na świecie, który wprowadza nauczanie elementarne. Szwajcarskie szkoły podstawowe i średnie są bezpłatne. W wielu kantonach nie trzeba płacić także za obiady w szkole i podręczniki. Szwajcarskie placówki edukacyjne są na bardzo wysokim poziomie. Do prywatnych szkół w Szwajcarii uczęszczają głównie dzieci emigrantów, ponieważ są one nastawione na nauczanie cudzoziemców. Dysponują one także własnymi internatami. Należy także podkreślić, iż w kilku ośrodkach na terenie Szwajcarii prowadzi się również szkolnictwo uzupełniające w zakresie języka polskiego, naszej literatury i historii Polski dla dzieci szwajcarskiej Polonii.

Czytaj dalej

Obywatelstwo szwajcarskie

Jeśli już przebywamy w Szwajcarii jakiś czas i przystosowaliśmy się do stylu życia Helwetów, to możemy wówczas starać o obywatelstwo szwajcarskie. Kiedy i jak możemy je uzyskać?

Czytaj dalej