Portugalski rynek pracy ma się coraz gorzej

Sytuacja na portugalskim rynku pracy jest dramatyczna. Ponad połowa osób w wieku produkcyjnym nie ma tam pracy lub pracuje w oparciu o tzw. umowy śmieciowe, bez prawa do jakichkolwiek świadczeń.

Problem jest bardzo poważny. Portugalskie Stowarzyszenie do Walki z Wyzyskiem przygotowało specjalny raport w tej sprawie, a wnioski, które z niego płyną nie napawają optymizmem. Rząd nie robi nic, by poprawić sytuację Portugalczyków, a polityka antykryzysowa, którą konsekwentnie wprowadza w życie przyczynia się do pogłębienia ich problemów.

galeria handlowa

Statystyki są bardzo alarmujące. Bezrobotnych wciąż przybywa. Obecnie poziom bezrobocia w Portugalii przekracza 16%, a w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wzrósł aż o 3% . Rośnie też liczba osób, które pracują w oparciu o umowy śmieciowe. Po raz pierwszy w historii kraju ich ilość przewyższa liczbę osób zatrudnionych na etatach.

Specjaliści przewidują, że w okresie przedświątecznym osób pracujących na umowę zlecenie będzie jeszcze więcej. W tym czasie sklepy poszukują dodatkowych pracowników, oferując im bardzo niekorzystne warunki. Mimo niskiej pensji, braku przerw i perspektyw na dłuższe zatrudnienie, wielu Portugalczyków zgodzi się na taką pracę. Choć brzmi to bardzo dramatycznie, dla niektórych to jedyna szansa na jakiekolwiek zatrudnienie.

Wszystkie prawa zastrzeżone